ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์

ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลทำเว็บไซต์ หากจะทำเว็บไซต์ขึ้นสักเว็บนึง แล้ว หรือแม้แต่งานป้าย โบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ สิ่งที่ต้องเตรียมคือข้อมูล ที่เราต้องการจะแสดงให้คนเห็น โกโล้หรือ แบรน์ด ที่เราตองการจะสื่อ ถ้าเป็นเว็บไซต์ สิ่งที่ต้องเตรียมที่เห็นบ่อยคือ โลโก้ เนื้อหาข้อแต่ละหน้า รูปภาพ ข้อมูลติดต่อ สิ่งที่ต้องการจะเสนอ ธีมแบบคร่าวๆ ซึ่ง โบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ ก็ไม่ต่างกันมาก

ad-hosting